Technika

Paprsky neviditelnosti, které by mohly skrýt objekty

Paprsky neviditelnosti, které by mohly skrýt objekty


Technologie maskování, jako je ve sci – fi filmech, by se mohly stát realitou se speciálně navrženým materiálem, který se může maskovat do jiných forem světla, když je zasažen ,,paprskem neviditelnosti‘‘, tvrdí nové studie.
 light stuha
Teoreticky by většina ,,plášťů neviditelnosti‘‘ pracovala plynulým vedením světlých vln kolem objektů, takže vlny by prostupovaly po svých původních trajektoriích, jako by před nimi nebyl žádný objekt, který by v prostupu vln bránil. Předchozí práce zjistila, že maskovací zařízení, která přesměrují jiné druhy vln, jako jsou zvukové vlny, jsou také možná sestrojit.
 
Komplexní materiály, jako jsou kostky cukru, jsou neprůhledné, protože jejich neporušené struktury rozptylují světlo kolem sebe na několikrát.
 
Světelná vlna může vstoupit a opustit objekt, ale nikdy nebude procházet médiem po přímce. Místo toho je rozptýlena do všech možných směrů.
 světelný paprsek
Cílem nové techniky není přesměrovat světelné vlny, ale usměrnit původní světlovou vlnu skrze objekt, jako kdyby objekt vůbec nebyl. Zní to to zvláštně, ale s určitými materiály a pomocí speciální vlnové technologie je to opravdu možné.
 
Koncepce zahrnuje osvětlení paprsku, jako je laser, na materiál shora, aby byl pumpován energií. To může měnit vlastnosti materiálu, takže je průhledný vůči jiným vlnovým délkám světla přicházejících ze strany.
 
Aby tohoto bylo dosaženo, musí být paprsek přesně promítnut s přesně vyobrazeným vzorem – například ze standardního videoprojektoru, s výjimkou mnohem vyššího rozlišení. Vzor, který je promítán na objekt, aby se stal neviditelným, musí dokonale odpovídat vnitřním nepravidelnostem položky, která obvykle rozptýlí světlo, uvedli vědci.
 
Každý objekt, který je třeba udělat průhledný, musí být ozářen vlastním specifickým vzorem, v závislosti na mikroskopických detailech procesu rozptýlení uvnitř. Metoda, která byla vyvinuta, nyní umožňuje vypočítat správný vzor pro libovolné rozptylové médium.
 fialový laser
 Takováto technologie by mohla mít aplikace v telekomunikačních sítích. Je však zřejmé, že je zapotřebí značné práce, aby se to dostalo z fáze základního výzkumu do praktických aplikací.

Posted by tinit.cz in Technika
Počítače v lékařství

Počítače v lékařství

·         Data jsou pro program jako palivo. Systém Watson dokáže bleskovou rychlostí probrat tisíci stovkami stránek s nejnovějšími postupy, studiemi, statistikami a lékařům naservírovat optimální řešení nebo požádat o další informace.
nouzové vysílačky
Jak funguje?
·         Jakmile přijdou výsledky, doktor klikne na záložku Možnosti léčby a zobrazí se mu panel navrhovaných léčebných postupů seřazených podle vhodnosti. Dále se zobrazí seznam klinických studií, které může zohlednit.
·         Lékařům a nemocnicím se tak otevírá cesta k efektivnější a přesnější léčbě. A zbaví se dlouhé a úmorné práce. Možnost mít takto účinné nástroje, které pomáhají s obtížnými dilematy při diagnózách, lékařům uvolní ruce.
·         Během pár let může být Watson všude. A stejně jako dnes používaný Google, se bude Watson používat také.

Údaje o nemocných
·         Před několika lety vydal Evropský parlament rezoluci, podle níž mají být v budoucnu údaje o nemocech přístupné v celé Evropské unii. Všude se mají dát vyvolat údaje o všech Evropanech s evropským zdravotním průkazem.
·         V první fázi se průkazy vydávají lidem s chronickými onemocněními, které vyžadují trvalé léčení. Ovšem se velmi diskutuje o možnosti zneužití karet a udržení bezpečnosti osobních dat. 
·         Emergency CARDLINK je karta pro případ nouze obsahující jednotnou sadu údajů, které lze přečíst a vyhodnotit v každém ze států EU. Zahrnuje krevná skupinu, alergie, chronické choroby, předepsané léky, jméno ošetřujících lékaře atd.
·         V rámci Evropské unie probíhají i jiné zdravotnické projekty. Jedním z nich je Diabcard, a jak již název naznačuje, obsahuje tato karta údaje o diabeticích.
 kontrola karet
 Babyphone dostal černého Petra
·         Jediný technický vynález spadající svým způsobem do zdravotnictví, který nebudí příliš kladné ohlasy je babyphone, který používají maminky, a byl jim doporučován v porodnici.
·         Jde o malou vysílačku, která přenese do ložnice rodičů každičký šepot, zakašlání nebo vzlyk dítěte. Ukazuje se, že se stává špehem.
·         Tyto přístroje jsou v podstatě velice jednoduché vysílačky, a proto se dají bez problémů odposlouchávat scannerem, jako se již několikrát stalo v Německu.

Posted by tinit.cz in Technika